Вівторок, 14.07.2020, 10:54
Вітаю Вас Гість | RSS

Творча майстерня вчителя

Меню сайту
Новини сайту
Надія школи
Працюємо і навчаєм
Ми навчаємося не для школи, а для життя. Сенека Молодший День, у який ви не дізналися для себе нічого нового, минув даремно. Н.С.Станіславський Щоб дитина була палко зацікавлена навчанням, їй необхідне багате, різноманітне, приваблююче, інтелектуальне життя. Сухомлинський В.
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Творчий звіт учителя фізики Школьної Раїси Миколаївни
 

                                                                                  Єдиний шлях, який веде

                                                                       до майстерності, – це діяльність

                                                                                                                 Б.Шоу

      Актуальність досвіду. Від початку роботи в школі, від підготовки до першого власного уроку і до цього часу мене турбують питання: «Як донести до свідомості кожної дитини необхідність здобуття знань з фізики, як сприяти розвиткові інтелекту учнів? Як зацікавити школярів предметом? Бо лише творча, інтелектуально розвинена особистість у змозі розв’язати складні життєві завдання.

     Фізика – один з найцікавіших предметів шкільної програми. Вивчаючи цей предмет, діти одержують знання, які стають необхідним фундаментом життя кожної людини.

      Ідея досвіду.  На сьогоднішній день навчання в сільській школі - це мала наповненість класів, безробіття батьків, неповні сім’ї, невизначеність

учнів після закінчення школи і навіть вузів. Тому учитель повинен формувати в учнів надію, що вони самі здатні керувати своїм життям, допомогти їм навчитися приймати правильні рішення, творчо мислити, справлятися зі стресами – усе це є підґрунтям розвитку інтелекту.

      Для здійснення цього завдання учитель повинен бути не тільки носієм інформації, але й педагогом, психологом, здатним здійснювати адекватну психологічну підтримку і корекцію особистості. Провівши ряд психологічних тестів, вважаю, що запорукою розвитку інтелекту, творчості, критичного мислення є постійна, активна взаємодія всіх учнів. Тож вибір мною проблемної теми «Розвиток інтелекту учнів шляхом застосування інтерактивних технологій у навчанні фізики» є невипадковим.

     Власна практика і досвід свідчать, що інтерактивне навчання – це засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, що найкраще сприяє розумінню духу співробітництва, доброзичливості. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь учнів, їх життєвих цінностей. У процесі роботи діти із задоволенням виявляють ініціативу, самостійність. Прагну, щоб кожен міг сказати: «Після цього уроку я можу…»

     Працюючи над проблемною темою, ставлю перед собою мету:

зробити навчальний процес цікавим за умови активної взаємодії всіх учнів, де вони розуміють, що роблять і для чого, і завдяки міцним знанням з фізики будуть інтелектуально розвиненими та захищеними у житті.

   Реалізуючи завдання, що стоять переді мною, я використовую елементи інноваційних технологій, враховую індивідуальні особливості учнів та розвиваю їх творчі здібності. Залучаю школярів до пошуків свого способу роботи. Активно використовую активізуючі методики та інтерактивні техніки у навчанні.

    Реалізація педагогічної ідеї. Позитивне ставлення до вивчення фізики, на мою думку, можливе, якщо наукові знання викликають зацікавленість, а на уроці створюється ситуація, якою діти захоплюються, якщо в процесі пізнання учень отримує позитивні емоції.

    Пошуки нових типів уроків і форм організації діяльності школярів я пов’язую з прагненням вирішити основні проблеми уроку, проблему прямого та зворотного зв’язку між учителем та учнем, проблему освоєння всього обсягу навчального матеріалу способом організації навчання, інтелектуального розвитку школярів.

    У процесі навчання постійно узгоджую досвід учня з науковим змістом знань, що набуваються.

    Свої уроки будую на експерименті, вирішенні проблемних ситуацій, зв’язку з практикою. Ефективно використовую на уроках вікторини, використовую активізуючі методики та інтерактивні техніки у навчанні.

    Реалізація педагогічної ідеї. Позитивне ставлення до вивчення фізики, на мою думку, можливе, якщо наукові знання викликають зацікавленість, а на уроці створюється ситуація, якою діти захоплюються, якщо в процесі пізнання учень отримує позитивні емоції.

    Пошуки нових типів уроків і форм організації діяльності школярів я пов’язую з прагненням вирішити основні проблеми уроку, проблему прямого та зворотного зв’язку між учителем та учнем, проблему освоєння всього обсягу навчального матеріалу способом організації навчання, інтелектуального розвитку школярів.

     У процесі навчання постійно узгоджую досвід учня з науковим змістом знань, що набуваються.

     Свої уроки будую на експерименті, вирішенні проблемних ситуацій, зв’язку з практикою. Ефективно використовую на уроках вікторини, тести, творчі завдання. Для кращого запам’ятовування формул, позначень фізичних величин — схеми та таблиці, прийоми «Виключи зайве», «Сполучи відповідні величини». Практикую різні форми роботи: групові, парні, індивідуальні, фронтальні.

     Реалізуючи проблемну тему, на кожному етапі уроку, залучаю учнів до різних форм та методів роботи які спрямовані на розвиток інтелекту:

- на етапі покладання мети до: визначення очікуваних результатів, створення проблемних ситуацій (обговорення проблеми в загальному колі, евристичні бесіди);

- на етапі організації виконання плану до: вибору раціонального розв’язку задач, створення проекту приладу та його застосування, залучення до участі в рольових іграх, виконання творчих завдань, дослідження (робота в парах, робота в малих групах, у трійках). Так, при вивченні тем «Виштовхувальна сила», «Сила тертя» пропоную дітям дослідити залежність даних сил за допомогою прийому «Науково дослідницька лабораторія», «Дискусія», «Займи позицію»;

- на етапі усвідомлення досягнення мети до: виготовлення лабораторного обладнання, підбору екологічних, інтегрованих задач; виготовлення збірок задач, виготовлення карток із завданням для товариша, використання краєзнавчого матеріалу. Пропоную розв’язання задачі не про абстрактний човен, а про «Святого Миколая» - першого фрегата, спущеного на воду в Миколаєві. При дослідженні винаходу електродугового зварювання, як результат роботи учнів – досягнення нашого земляка М.М. Бенардоса).

необхідним, щоб учень вмів самостійно пізнавати навколишній світ, а це вимагає розвитку творчої активності як умови творчої діяльності. Практикую проведення нестандартних уроків, що дає можливість досягти кращих результатів у роботі. Для учнів 7–8 класів характерними є уроки – змагання, подорожі, урок–експериментальне дослідження. У старших класах переважають уроки–семінари, конференції, форуми.

є метод, коли учні, виходячи з проблемної ситуації, створеної на початку уроку, самостійно визначають тему уроку, ставлять перед класом завдання, пропонують методи вивчення теми.

     Дуже широко використовую різні види евристичної діяльності, вони відіграють свою роль у підготовці дитини до життя. Це метод евристичних питань, метод аналізу явищ, подій, процесів; метод евристичного дослідження.

    Більшість уроків та виховних заходів пов’язую із динамікою природного середовища, із життям людини у довкіллі, з відомостями про природні ресурси, про екосистеми.

    Екологічні уроки проводжу як уроки–конференції, уроки - форуми, семінари, захисти рефератів. На засіданнях наукового товариства розглядаються теми «Озоновий щит. Збереження енергії», «Теплові двигуни. Зміни клімату», «Парниковий ефект», «Розвиток космонавтики та екологічні аспекти».

     Вважаю, що навчання стає ефективним, якщо вчитель знає індивідуальні відмінності в розвитку мислення учнів, темпу письма, читання. І тому я застосовую диференціацію як за складністю завдань, так і за самостійністю їх виконання. Це дає можливість не допустити відставання дітей, запобігти труднощам, підтримати учня з початковим рівнем навчання, поступово переводячи його від колективної форми роботи до самостійної. При розв’язуванні задач використовую «картки – консультанти», ігри.

     Інновації в організації навчального процесу

     Від своїх учнів я очікую: підвищення мотивації до вивчення фізики, розвиток інтелектуального рівня школярів, удосконалення навичок і умінь учнів у фізичному експерименті, практичне використання отриманих знань. Під час застосування елементів інтерактивного навчання вчу школярів бути демократичними, критично мислити, активізую навчальні можливості учнів замість переказування «готової» інформації, відірваної від їхнього життя і суспільного досвіду. При усвідомленні мети уроку використовую ігри «Кошик сподівань», «Який я молодець!», де учні висловлюють відношення до вивчення даної теми, розуміють практичне значення матеріалу, діляться своїми досягненнями.

лінією через мої уроки проходить питання інтеграції, зв'язку фізики з іншими предметами. Обґрунтовую зв'язок теоретичної фізики з життям. Закони не діють тільки в кабінеті, фізика – це наука про природу, а не набір формул. Значної уваги щодо розвитку інтелекту учнів приділяю і в процесі позакласної роботи. Використовую краєзнавчий матеріал, новини про сучасні досягнення в науці та техніці. Цікаво проходять в школі предметні тижні, вечори «Сторінки життя відомих фізиків», «Досягнення українських вчених», тематичні лінійки «Чорнобильська трагедія», «День космонавтики»; інтелектуальні ігри «Фізичні перегони», «Фізичний марафон».

Результативність

     Застосовуючи інтерактивні технології, роблю учнів не просто слухачами, пасивними споживачами інформації, а й активізую їхню діяльність, створюю умови пошуку, самостійного одержання знань, розвиваю інтелектуальний рівень. Результат роботи - це участь та перемоги школярів у районних та обласних конкурсах «Космічні фантазії», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», конкурсі «Діти за чисту енергію», «Фізика – наука про життя», «Юний науковець», форумі «Юних шанувальників фізики та астрономії», у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики. Пишаюся тими, хто наслідує мене, стає вчителями фізики або пов’язує свою професію з точними науками. Продовжую сама йти шляхом самовдосконалення. Це участь у районних та обласних конференціях та професійних конкурсах: «Учитель року -2013», «Енергія і середовище», «Фізика - сенс мого життя», «Банк авторських розробок». Керую шкільним методичним об'єднання вчителів природничо-математичного циклу. Друкуюсь на сторінках фахових видань, створюю буклети з досвіду роботи, виступаю на засіданнях районного методичного об’єднання. Є наставником молодих вчителів, студентів вузів.

Висновки

     Кожна дитина — то неповторний світ, тож дуже важливо відчути її індивідуальність, відшукати ті методичні форми, що сприятимуть збагаченню і розвитку творчого потенціалу, розкриттю її здібностей та вмінню вчитися. Навчаючи фізики, забезпечую значну частину тих практичних умінь та навичок, які учні винесуть зі школи, засвоять заради використання у своїй майбутній професії, у побуті. Разом з тим я очікую, що після завершення навчання випускник буде інтелектуально розвиненим, ерудованим, винахідливим, матиме широкий кругозір.

Категорія: Мої статті | Додав: hraisa660404metaua (14.02.2017) | Автор: Школьна Раїса Миколаївна E W
Переглядів: 1786 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Народження сайту
11 лютого 2017 року
Моя Батьківщина
flag-ukrainy-animatsionnaya-kartinka-0015 Моя Україно прекрасна, пісень і волі сторона. Олександр Олесь
Щорічні конкурси
Вхід на сайт
Пошук